ANDERSON COACH

Greenville,Pennsylvania

Nhân Viên Rửa Xe

Greenville

 • Loại công việc

  Toàn thời gian

 • Lương

  $1519

 • Lương theo giờ

  $12 / giờ

 • Trung bình Giờ làm việc

  160 giờ mỗi tháng


Trách nhiệm công việc:

 • Hỗ trợ khoang rửa xe hiện đại của chúng tôi làm sạch bên trong và bên ngoài xe.
 • Duy trì nguồn cung cấp trong khu vực làm sạch.

Chúng tôi ở đây để giúp bạn