Nộp đơn xin thị thực EB-3

Cùng tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để xin thị thực lao động nhập cư EB-3 hay không.

Các yêu cầu cần thiết

Đây là yêu cầu cơ bản để có thể xin Visa Mỹ, đã được tóm gọn thành các điểm chính:

  • Không có tiền án tiền sự
  • Không có lịch sử vi phạm ở quá hạn Thị thực, vi phạm quy định và luật nhập cư
  • Vượt qua bài kiểm tra sức khỏe
  • Sử dụng tiếng Anh cơ bản 

Về United City

United City là một mạng lưới các công ty có chuyên môn về nhiều mảng khác nhau từ cho vay thế chấp, bất động sản đến các dịch vụ thị thực,... Chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm nhằm mang lại cho khách hàng trải nghiệm tốt và hiệu quả nhất.